De therapeut

Ik ben afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog, waarna ik een vervolgopleiding tot BIG geregistreerd psychotherapeut heb afgerond. Middels de NVPP opleiding heb ik me gespecialiseerd tot  psychoanalytisch psychotherapeut. Momenteel volg ik de NPaV  opleiding tot psychoanalytica. Daarnaast ben ik EMDR therapeut. In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met uiteenlopende problematiek. 


Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). In dit privacystatement kunt u zien hoe ik omga met uw gegevens. Met dit kwaliteitsstatuut voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoedde zorg. Tevens ben ik aangesloten bij de LVVP en heb ik in 2023 de kwaliteitsvisitatie van de LVPP met goed resultaat doorlopen. In het geval u een klacht wil indienen over een aspect van de behandeling kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris van de LVVP. Meer informatie is te vinden op Klachtenregeling. 

BIG registratie nummer:  79917981616

KvK nummer: 60331623