De therapeut

Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut, en werk in mijn praktijk met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Momenteel volg ik een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Daarnaast bied ik EMDR voor de verwerking van traumatische ervaringen (zie www.emdr.nl voor meer informatie over deze behandeling).


Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). In dit privacystatement kunt u zien hoe ik omga met uw gegevens. Met dit kwaliteitsstatuut voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoedde zorg. Tevens heb ik in 2018 de kwaliteitsvisitatie van de LVPP met goed resultaat doorlopen.