Kosten en vergoedingen

Verzekerde zorg

Wanneer uw huisarts vaststelt dat er mogelijk sprake is van  een psychiatrische stoornis zoals omschreven in de DSM-V (handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association) komt u in aanmerking voor zogenaamde verzekerde zorg. U kunt de kosten van een intake/diagnostisch traject dan (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uit dit traject blijkt dat de klachten inderdaad passen binnen een DMS-V classificatie, kunt u de kosten van verdere behandeling eveneens (gedeeltelijk) declareren.

De kosten van een dergelijke behandeling worden vastgesteld door de NzA. De NzA werkt met een zogenaamde DBC-systematiek. Binnen deze systematiek wordt geen uurtarief gehanteerd, maar bestaan er verschillende tariefgroepen. Op basis van het aantal behandelminuten en de gestelde psychiatrische diagnose wordt na afloop van het behandeltraject, berekend in welke tariefgroep een behandeling uitkomt. Aan het eind van de behandeling kan er een factuur worden opgesteld. Patiënten dienen deze factuur vervolgens zelf bij hun zorgverzekeraar te declareren en te voldoen. Zie (www.nza.nl) voor verdere toelichting op het DBC-systeem.

Contractvrije behandelaar

Ik heb er voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hoeveel van de behandelkosten u precies vergoed krijgt hangt af van uw specifieke polis. Als u een restitutiepolis heeft, heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. Bij een naturapolis heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding (variërend van 50% tot 90%).

Het is daarom raadzaam om bij uw zorgverzekeraar te informeren welke type polis u heeft (natura of restitutie) en hoeveel procent van de kosten van ongecontracteerde zorg krijg u vergoed krijgt.  Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

NB sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

Onverzekerde zorg

Voor behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en ‘andersoortige problemen’) heeft de NzA een maximaal uurtarief vastgesteld. Voor 2019 is dat €105,25 per sessie. Ook in het geval er sprake is van klachten die in principe vergoed worden binnen de verzekerde zorg, kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Voor mensen die de behandeling zelf (moeten) betalen hanteer ik een tarief van €95,- per sessie (90% van het NzA tarief).

NB. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €95,- in rekening.