Kosten en vergoedingen

Psychoanalyse

Het sessietarief van psychoanalyse is niet wettelijk vastgelegd en wordt in samenspraak afgestemd, afhankelijk van iemands mogelijkheden op dat moment.

Psychotherapie – Verzekerde zorg

Wanneer uw huisarts vaststelt dat er mogelijk sprake is van  een psychiatrische stoornis zoals omschreven in de DSM-V (handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association) komt u in aanmerking voor verzekerde zorg. U kunt de kosten van een intake/diagnostisch traject dan (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uit dit traject blijkt dat de klachten inderdaad passen binnen een DMS-V classificatie, kunt u de kosten van verdere behandeling eveneens (gedeeltelijk) declareren.

De kosten van een dergelijke behandeling worden vastgesteld door de NzA. In januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Uitleg hierover is te vinden in de patientenfolder van de LVPP.

Binnen het zorgprestatiemodel wordt ik geacht sessies te registreren als zorgprestaties. Deze zorgprestaties laat ik door Claire Assendelft maandelijks in rekening brengen, zij verstuurt de facturen.  Patiënten dienen deze factuur vervolgens zelf bij hun zorgverzekeraar te declareren en aan mij te betalen.

Het huidige NZa tarief voor een diagnostiek consult is €162,76.

Het huidige NZa tarief voor een behandelconsult is €139,38.

De tarieven voor diagnostiek- en behandelconsulten door een psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk zijn te vinden op de website van de NZa. 

Polis 

Als u een restitutiepolis heeft, heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. Bij een naturapolis heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding (variërend van 50% tot 90%). Het is daarom raadzaam om bij uw zorgverzekeraar te informeren welke type polis u heeft (natura of restitutie) en hoeveel procent van de kosten van ongecontracteerde zorg krijg u vergoed krijgt.  Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

NB Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Dat is een lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

Psychotherapie – Onverzekerde zorg

Voor behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en ‘andersoortige problemen’) heeft de NzA een maximaal tarief van €117,33 per sessie vastgesteld. Ook in het geval er sprake is van klachten die in principe vergoed worden binnen de verzekerde zorg, kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Voor mensen die de behandeling zelf betalen hanteer ik een tarief van €110,- per sessie.

NB. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €100,- in rekening.