Proces

U kunt telefonisch of per email contact met mij opnemen. Ik bied de mogelijkheid van een gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek gebruik ik om een aantal praktische zaken te bespreken. Tevens biedt dit eerste contact gelegenheid voor beide partijen om in te schatten of er een basis is voor een goede samenwerking. Indien gewenst volgt hierna de intake bestaande uit een aantal gesprekken waarin uw klachten, hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. In het geval dat een van beide partijen om welke reden dan ook besluit om geen vervolgafspraken te maken, kan ik indien gewenst meedenken over een eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

Na de eerste gesprekken doe ik een behandelvoorstel. Dit voorstel kan bestaan uit verder onderzoek, verwijzing naar een andere behandelaar of een behandelaanbod bij mij. Wanneer u akkoord gaat met een behandelvoorstel dan sluiten we een behandel- en betalingsovereenkomst met elkaar. Op terugkomende evaluatiemomenten staan we stil bij de vraag of de behandeling het gewenste effect heeft. In overleg wordt besloten tot het voortzetten, dan wel aanpassen of afronden van de behandeling.

Samenvattend:

  • telefonisch contact indien gewenst
  • intake van twee tot vijf gesprekken
  • adviesgesprek waarna ofwel verder onderzoek, ofwel doorverwijzing, ofwel een behandelvoorstel

Om de kosten van psychotherapie te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Klik hier voor de voorwaarden, zodat u deze vooraf met uw huisarts kunt bespreken.  Voor psychoanalyse of een opvoedingsconsult is geen verwijzing nodig. 

 

NB Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €100,- in rekening.