Praktijkinformatie

Contactgegevens:

info@masjaschakenbos.nl

06 47 51 84 13

Olympiaplein 4

1076 AB

Amsterdam

 

Bereikbaarheid

Ik ben het best te bereiken via email. Omdat uw mail mogelijk privacygevoelige informatie bevat verzoek ik u een (gratis) beveiligde mailserver te gebruiken. De LVVP noemt Zivver als optie, er zijn ook andere mogelijkheden. Als u liever telefonisch contact heeft kunt u een SMS-bericht sturen, dan bel ik u terug. Ik luister mijn voicemail sporadisch af. 

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden ben ik niet bereikbaar. In het geval van een crisissituatie overdag is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Bij een crisis buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost van uw stadsdeel. Tijdens langere periodes van afwezigheid worden specifieke afspraken gemaakt over bereikbaarheid en waarneming. 

 

Wachttijden maart 2024

Voor psychotherapie is op dit moment een aanmeldstop in de praktijk. Voor psychoanalyse is eventueel wel ruimte. Voor vragen over de mogelijkheden van psychoanalyse kunt u contact opnemen. 

Wanneer u geen beschikbare behandelaar kunt vinden, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat u contact op kunt nemen met uw gemeente.

 

Data afwezigheid/praktijk gesloten 2023-2024: 

Herfstvakantie            21 oktober t/m 29 oktober                                       

Studiedag                      vrijdag 3 november                                        

Kerstvakantie              25 december t/m 7 januari                                       

Voorjaarsvakantie      19 februari t/m 25 februari                                       

Goede vrijdag              vrijdag 29 maart                                

Tweede paasdag         maandag 1 april                                 

Meivakantie                  6 t/m 12 mei                                                      

Tweede pinksterdag   maandag 20 mei                    

Zomervakantie            22 juli t/m 26 augustus